Al enige tijd bestaan er serieuze plannen om in de Eems bij Gandersum (vlak over de grens) een gigantische dam te bouwen. De Duitse natuur- en milieubeweging verzet zich hevig tegen deze bouw omdat hiermee de laatste relatief ongeschonden en geleidelijke overgangen tussen zoet en zout om zeep wordt geholpen. Vanuit Nederland heeft de Waddenvereniging het voortouw in de acties die, samen met Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, de Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland worden georganiseerd. Zo wordt momenteel een natuurherstelplan voor het Eems-Dollard gebied gemaakt, waarbij juist de nadruk wordt gelegd op het versterken van de natuurlijke waarden van dit gebied. Kort voor de deadline van deze Gors werd Ben Koks benaderd door vogelaars uit Duitsland die het initiatief wilden nemen om in 1999 een integrale broedvogelkartering van de gehele internationale Dollard uit te voeren. Met dit materiaal krijgt men meer munitie in handen om dit megaproject tegen te houden. Aangezien een deel van de Dollard-kwelders al jaarlijks (door SOVON en vrijwilligers van Avifauna Groningen) wordt geïnventariseerd, zou het wellicht lukken om het andere deel éénmalig door Avifaunaleden gedaan te laten krijgen. Hopelijk is hier binnenkort meer nieuws over. Nadere informatie bij Ben Koks (050-5412646 of 050- 5207253) of bij Klaas van Dijk (050-3182924 of 050-3130800).