Begin jaren tachtig liep het SOVON-atlasproject voor winter- en trekvogels ten einde. Dit resulteerde in de landelijke ‘Atlas van de Nederlandse Vogels’ (SOVON 1987) en specifiek voor Groningen in de ‘Vogelatlas van Groningen’ (van den Brink et al. 1992). In beide atlassen wordt de verspreiding van vogels op atlasblokniveau en het aantalsverloop door het jaar heen beschreven. De Groninger tellers hadden de smaak echter goed te pakken en wisten niet van ophouden. De SOVON-coördinatiegroep onder de bezielende leiding van Jur Furda bedacht toen het ‘Landschapstypenproject’ (LTP). Door een jaar lang maandelijks gebieden te tellen die in verschillende landschappen lagen, wilde men meer te weten komen over de binding van vogelsoorten aan bepaalde landschappen. Deze kennis zou dan gebruikt kunnen worden bij vogel- en natuurbeschermingsactiviteiten in Groningen en ook de opstap kunnen zijn naar andere onderzoeksprojecten. Het project liep van september 1985 tot december 1987. Er werd door 48 mensen aan deelgenomen, de coördinatie berustte respectievelijk bij Jur Furda, Meile Tamminga, Alco van Klinken en Henk van der Jeugd. Het materiaal werd ten dele uitgewerkt door Jur Furda voor zijn studie statistiek (Furda 1988), daarna was er een grote windstilte door ondermeer computerproblemen, tijdgebrek en allerlei andere dringende zaken. Nu die tijd er wel is, geven we in dit artikel een overzicht van de resultaten.