’Van Lauwerszee tot Dollard tou’, over dat gebied gaat het in dit speciale nummer van De Grauwe Gors. Aan de orde komen het landschap, de vogels die er pleisteren en broeden, de aantallen en de aantalsontwikkelingen, alsmede de factoren die op deze ontwikkelingen van invloed zijn. Het kustgebied vormt het belangrijkste natuurgebied van de provincie Groningen, het laatste gebied waar wind en zee nog min of meer vrij spel hebben. Het is een dynamisch gebied en dat is te merken aan de veranderingen van de vogelaantallen. In de Dollard hangen deze samen met de waterkwaliteit en het voedsel, op Rottumeroog en Simonszand zijn dat wind en getij. Maar zelfs hier is het handelen van de mens niet geheel afwezig.