Hierbij de vijfde aflevering van geringde vogels in Groningen. Omdat er afgelopen zomer opvallend veel Lepelaars in de Ezumakeeg (net over de provinciegrens) zaten, besteed ik deze keer wat extra aandacht aan de Lepelaar. Er zijn relatief veel Lepelaars met kleurringen en met een telescoop zijn die meestal af te lezen. Wel moet je goed op de kleurringcombinaties letten, want er zijn veel verschillende mogelijkheden. Bovendien is het van belang om goed te noteren aan welke poot (links of rechts) de kleurringen zitten en welke ring boven en welke ring beneden zit. Voor het bepalen van links of rechts moet je bedenken dat de linkerpoot van een vogel aan dezelfde kant zit als jouw linkerhand. Ook maakt de positie van de metalen ring soms een wezenlijk deel uit van de combinatie. Er bestaan kleurringen zonder inscriptie, kleurringen met één of twee cijfers en/of letters en kleurringen met dikke en/of dunne strepen, streepcodes worden weergegeven in een driecijfercombinatie waarbij op de ring van boven naar beneden drie postities worden onderscheiden, boven, midden en onder. Op die drie posities kan een 4 mm dikke ) te noteren als cijfer 2), een 2 mm dikke (te noteren als cijfer 1) of geen streep staan (te noteren als cijfer 0). Zo wordt een rode streepcodering met drie smalle strepen genoteerd als rood 111. Tegenwoordig krijgen Lepelaars kleurringen waarbij links en rechts dezelfde combinatie wordt gebruikt (zie de derde Lepelaar). Waarnemingen (voorzien van plaats en datum en nadere bijzonderheden) moeten worden gestuurd naar de Werkgroep Lepelaar, p/a Otto Overdijk, Knuppeldam 4, 9166 NZ Schiermonnikoog (email: o.overdijk@wxs.nl). Je kunt bij twijfel natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.