Op zaterdag 2 oktober 1999 zal er weer een door BirdLife International gecoördineerde World BirdWatch plaatsvinden. Vogelbescherming Nederland heeft de Nederlandse organisatie van deze BirdWatch in handen. Omdat Vogelbescherming 100 jaar bestaat, zal er extra aandacht aan de BirdWatch besteed worden. Net als tien jaar geleden zal door middel van een tellint door Nederland, tussen Zandvoort en Winterswijk, de hele dag (tussen 07:00 en 16:00) de vogeltrek in kaart worden gebracht. Er zal ook ruime landelijke publiciteit aan worden geschonken. Iedere vogelaar wordt van harte uitgenodigd om mee te tellen. Niet alleen tellers zijn nodig, maar ook mensen die gegevens doorgeven en andere coördinatiewerk willen verrichten. Avifauna zou het erg leuk vinden als er ook wat Groningse vogelaars aan deze BirdWatch meedoen (je moet namelijk wel eerst een heel eind reizen om ter plaatse te komen). Nadere informatie/inlichtingen bij Vogelbescherming Nederland, vragen naar Albert Fopma of Hesper Schutte (030-6937700).