Het is bekend is dat veel trekvogels open wateroppervlakten mijden. Geldt dit ook voor stedelijke bebouwing met zijn stenigheid, opgaande structuren, lawaai en verlichting? Met andere woorden, heeft stedelijke bebouwing invloed op het trekpatroon van vogels? Deze vragen waren inzet van een aantal ochtendtrektellingen in en rond de stad Groningen.