Direct over de grens bij Nieuweschans ligt Landkreis Leer, een deel van Duitsland dat de meeste Groninger vogelaars links laten liggen op weg naar het oosten. Ten onrechte, zoals blijkt uit het boek van Klaus Gerdes (1932) over de vogelbevolking van Landkreis Leer. Ook binnen de Duitse vogelwereld behoort het noordwesten van Duitsland overigens tot de ‘witte gebieden’, en het is een grote verdienste van Gerdes met dit boek deze leemte op te vullen. Het gebied beslaat een oppervlakte van bijna de helft van de provincie Groningen, met de stad Leer in het middelpunt. Ook de excentrisch gelegen eilanden Borkum en Lütje Hörn behoren tot het district Leer. In het voorwoord vermeldt de auteur dat ook het Nederlandse deel van de Dollard wordt behandeld. Hij heeft hiervoor gebruikgemaakt van de telgegevens zoals die in de loop der jaren zijn verzameld door de Vogeltelgroep Dollard van de Vereniging Avifauna Groningen. Het feit dat het boek gegevens bevat over de – fluctuerende – vogelstand van de Dollard, het waddeneiland Borkum en de grensstreek maakt het interessant voor Nederlandse/Groningse vogelliefhebbers.