In een reeks artikelen wil De Grauwe Gors aandacht besteden aan de oude bronnen over de avifauna van Groningen en over Groningse vogelaars en ornithologen van vroeger. In onderstaande eerste bijdrage wordt ingegaan op minder bekende historische literatuur over het vogelleven in de provincie Groningen.

De Grauwe Gors

CC BY-NC 3.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Avifauna Groningen

Jan Allex de Roos, & Ruud Vlek. (2001). Obscure bronnen over de geschiedenis van de ornithologie in de provincie Groningen, een geannoteerde lijst (Oude vogelboeken uit Groningen, aflevering I). De Grauwe Gors, 29(2), 49–63.