Op 21 oktober 2000 ben ik mee geweest op een hele mooie en gezellige excursie naar de Ezumakeeg. Gelukkig stond deze plek voor zaterdag 19 mei opnieuw op het excursieprogramma. Die datum heb ik dan ook met stip in mijn agenda gezet. Heel terecht stond er bij de aankondiging dat het bij mooi weer een van de mooiste plekken is om naar vogels te kijken, maar dat de zon nog wel eens vervelend kan zijn. Dus was het idee ontstaan om pas om 15 uur ’s middags te vertrekken. Je hebt dan niet veel meer aan de avondopenstelling van de supermarkten, waar Aaldrik in zijn verslag aan refereerde, want we waren pas rond 21.15 weer thuis. Daar staat echter tegenover dat je overdag nog allerlei andere leuke dingen kunt doen. Eerst leek het erop dat de excursie niet door kon gaan vanwege de MKZ-problemen. Gelukkig waren de afsluitingen voor een heel groot deel net de nacht ervoor opgeheven. Het gevolg hiervan dat het niet alleen stikte van de vogels maar ook van de vogelaars, die opgelucht uit alle hoeken en gaten tevoorschijn kwamen om hun gevleugelde vriendjes te bespieden.