Over het algemeen gaal men ervan uit dat de huismussenpopulatie in Nederland de laatste twintig jaar flink kleiner is geworden, zo niet is gehalveerd. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: de verdichting van de steden, isolatie en renovatie van woningen en op het platteland de omschakeling van graan- naar maïsteelt. De doorgaande verstedelijking zou dit proces enigszins vertragen; in ieder geval komt er jaarlijks broedbiotoop bij, in de vorm van nieuwbouwwijken. Een klein onderzoekje in een Groningse nieuwbouwwijk lijkt aan te tonen dat hier nog kansen liggen voor uitbreiding van de populatie, want in deze wijk lijkt de Huismus zelfs toe te nemen.