Van de Grauwe gors wordt verondersteld dat ze verdwenen is als broedvogel uit de provincie Groningen. In Noord-Groningen werd in 1997 nog een territorium gevonden (Van Dijk et al. 1999) Tijdens de broedvogelatlasperiode (1998- 2000) kon in de provincie geen territorium worden aangetoond (med. N. de Vries). In 2001 is in Oost-Groningen een territorium van de soort vastgesteld. Tijdens het karteren van broedvogels in het Emergobos (91,5 ha, Staatsbosbeheer) op 3 april 2001 werd een afwijkende geelgorszang gehoord. De als Geelgors beginnende zang eindigde met knarsende geluiden en toen het dier in beeld kwam was direct duideljjk-dakhet om een Grauwe Gors ging. Na ongeveer tién minuten vloog het dieren westelyfke richting! uit zieles. Jammer, dacnCiK- Twee/ latdMV,, mei) werd vanuit iiagtj ei\en\hudv hnurt vsmkd#'' eerste locatie gd/ooVtj, Evenzo op 29 mei. In mei en jmjj wejsKde zingende vogel nog enkele malen buiten de bezoekronden om waargenomen. De waarnemingen voldoen aan de SOVON-criteria om als territori- ‘ um op te voeren (Van Dijk 1996).