Sinds 1988 werken Date Lutterop en Giny Kasemir voor Staatsbosbeheer als vogelwachters op Rottumerplaat. Hun taken bestaan uit het signaleren en voorkomen van menselijke verstoringen (het eiland is het gehele jaar niet toegankelijk) en het inventariseren van broedvogels, overtijende wad- en watervogels, dagvlinders, zeehonden en planten. Dit is het tweede verslag van hun belevenissen op het eiland.