Met slechts vier deelnemers vertrokken we zaterdag 15 december naar Westerwolde om vogelwerkgroep De Hop en Staatsbosbeheer te gaan helpen bij het vrijzetten van een aantal meidoorns. Berry en Els wilden zich ter plaatse aansluiten, maar vanwege de gladheid was het voor hen onverantwoord de reis van Schipborg naar Sellingen te ondernemen. Boswachter en bestuurslid van Avifauna Nico de Vries was op het idee gekomen om een keer per jaar op een praktische wijze de handen uit de mouwen te steken en op die manier de vogels een handje te helpen. Dus nu eens geen brievenschrijverij of vergaderen, maar het eerlijke handwerk. Vijftien mensen gingen enthousiast aan de slag om de meidoorns in de bosjes achter de melkfabriek van Sellingen te ontdoen van opdringerige eiken, essen en berken. Door de meidoorns meer licht te geven hoopt Nico de omstandigheden voor de Grauwe Klauwier te verbeteren. Zoals bekend spietst dit kleine rovertje de gevangen insecten op de doornen van dergelijke struiken.