Hoewel Groningers en Friezen nogal eens op elkaar afgeven, hebben ze eigenlijk veel gemeen. Wilsters bijvoorbeeld. Zowel in het Fries als in het Gronings duidt men daarmee Goudplevieren aan. In beide provincies komen deze vogels veel voor en worden ze al eeuwenlang gevangen met netten, een bezigheid die in beide talen wilsterflappen heet. Vroeger gebeurde dat om den brode, tegenwoordig alleen nog in dienst van wetenschappelijk onderzoek. Waarmee een cultuurhistorisch fenomeen is verbonden met de moderne biologie. Die verbinding is precies waar het de auteurs van dit boek om te doen is: “Het gaat over werelden die in de ogen van de meeste mensen erg ver uit elkaar liggen maar in onze beleving elkaar juist prachtig aanvullen”, schrijven Joop Jukema en Theunis Piersma in hun voorwoord. De verbindende kracht is de “fascinatie voor trekvogels” uit de ondertitel. De auteurs slagen er voortreffelijk in die fascinatie over te brengen.