Het recent uitgekomen deel 2 van de Avifauna van Nederland vormt samen met deel 1 een tweeluik dat de vogelwereld in Nederland van de 20e eeuw beschrijft. Op de achterkant staan de namen van de verenigingen die de boeken hebben uitgegeven (SOVON, NOU, KNNV en DBA) plus de GMB uitgeverij. Het eerste deel, dat de zeldzame vogels beschrijft, is echter zonder meer een DBA boek (herkenbaar aan het Ross’ Meeuw logo op de voorzijde). Het tweede deel, over de algemene vogels, is vooral een SOVON uitgave (zwaluw logo). Naar beide boeken is lang uitgezien, temeer daar een vorige Avifauna van Nederland meer dan 30 jaren geleden verscheen, om precies te zijn in 1970. De broedvogel- en trekvogelatlassen van SOVON zijn in feite de enige andere uitgaven geweest die in de tussenjaren een landelijk overzicht gaven over aantallen en verspreiding van broedvogels en doortrekkers. Omdat beide delen in de nabije toekomst als naslagwerk zullen fungeren, is een bespreking op zijn plaats. Deel 1 heeft, evenals deel 2, een hele mooie layout, en geeft op een snelle en prettige manier de gewenste informatie (‘hoeveel’, ‘waar’ en ‘wanneer’). De samenstellers van deel 1, Arnoud van den Berg en Cecilia Bosman, hebben het relatief gemakkelijker gehad dan de samenstellers van deel 2 om een goed boek te schrijven vanwege het vele voorwerk dal is verricht door het CDNA, de beoordelingscommissie van zeldzame waarnemingen. De jaarverslagen staan of stonden jaarlijks in Dutch Birding en Limosa. Gekleurde staafdiagrammen geven duidelijk weer wanneer vogels waargenomen zijn. Bij sommige soorten, waarvan tientallen waarnemingen zijn verzameld, is dit per decade (tien dagen) gedaan.