Na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gaat nu ook Vogelbescherming zijn mannen in het veld in het pak steken. De WetlandWachten, zoals deze onbezoldigde veldwachters tegenwoordig genoemd worden, krijgen hun eigen uniform. Doel van deze actie is naar de burgers toe een duidelijk herkenbare autoriteit te tonen. De dragers zelf moet het meer waardigheid en overwicht verschaffen. Uiteindelijk probeert men zo tot een betere vogelbescherming te komen in de natte gebieden.