De Oosterpolder is een natuurgebied in eigendom en beheer van de Stichting het Groninger Landschap. Het SGL-deel van de polder wordt globaal begrensd door de Waterhuizerweg, het goederenspoorlijntje Haren – Hoogezand, het zuidelijk elzenbroekbosje, het Veendijkje en de nieuwe recreatieplas. Vanaf juni 1999 is de polder ingrijpend veranderd: aanleg kades, afgraving weiland, aanleg wandelpaden, uitgraving plas en openstelling voor publiek. Vóór deze ingreep heb ik in 1999 een broedvogeltelling verricht om een opname te maken van de vogelstand voorafgaand aan de herinrichting (zie mijn eindverslag voor SGL).