Broedvogelmonitoring in de stad Groningen 1993-2000, Roel Modderman, Roland Jalving en Harrie Miedema. Uitgegeven door: Vereniging Avifauna Groningen & de Gemeente Groningen – november 2001. Te bestellen door € 10 euro over te maken op gironr. 843924 t.n.v. Dienst RO/EZ te Groningen o.v.v. „Stadsvogelrapport”.