De BSPnb-soorten kunnen tevens worden ingestuurd op de daarvoor bestemde SOVON formulieren (te verkrijgen op onderstaand adres (zie ook de SOVON website: www.sovon.nl). Landelijke zeldzaamheden kunnen worden ingediend bij de CDNA (www.dutchbirding.nl). Informatie en formulieren zijn te verkrijgen bij Bert de Bruin (050-3139251) of de samensteller van de rubriek. De waarnemingenrubriek wordt samengesteld door Theo Bakker.