Voor het bestuur zoeken we vanaf volgend jaar maart (vanaf de ledenvergadering) een nieuw lid dat zin heeft om zich bezig te gaan houden met het organiseren van excursies en lezingen. Daarnaast krijgt hij of zij de taak om zaken rond publiciteit, voorlichting en educatie verder uit te werken.