De Oeverzwaluwen Riparia riparia zijn volledig terug van weggeweest. Vogels van Groningen (1983) geeft voor 1976 een maximaal aantal van 600 paartjes. In 1999 was het aantal bijna vier keer zo groot. In het broedseizoen van 2000 waren er 3647 bewoonde nesten in onze provincie, een absoluut record (tabel 1). Ook landelijk was dit het geval met in 2000, 22.000 – 24.000 broedparen (pers. med. H. N.Leys). In 2001 moesten we het met wat minder doen: 2364 broedpaartjes. De toename wordt veroorzaakt door de verbeterde omstandigheden in de overwinteringsgebieden en beschermingsactiviteiten bij bestaande kolonies.