Op Tweede Pinksterdag leidde ik een groepje vrienden en kennissen door de Lauwersmeer. We waren vroeg begonnen bij het Jaap Deensgat en hadden al veel moois gehoord en gezien: Boomvalk, Grauwe Kiekendief, Nachtegaal en Wielewaal. De tocht zou rond het middaguur eindigen in de Ezumakeeg om onder andere Steltkluten te zoeken. Vanaf de plaats van de voormalige hut liepen we naar de Zuidwesthoek, van daaraf zouden we de zon in de rug hebben. We zagen Kleine, Krombek- en Temmincks Strandlopers en veel Bontbekplevieren.