Gierzwaluw: De Gierzwaluw Apus apus is een zogenaamde cultuurvolger. Deze vogelsoort is namelijk in ons land voor zijn nestgelegenheid afhankelijk van de mens. De Gierzwaluw brengt zijn jeugdjaren 100% vliegend door. Vanaf het uitvliegen tot aan het eerste broeden komen de jonge vogels niet uit de lucht. Ze zijn dan ook helemaal gebouwd op het luchtleven. De zwartbruine vogels met witte keelvlek hebben lange spitse vleugels, waar ze snelheden tot 120 km/uur mee kunnen halen en korte, klauwachtige poten, waarmee ze zich aan bijvoorbeeld muren kunnen vastklampen. Een Gierzwaluw zul je nooit op een boomtak of in een dakgoot zien zitten.