Het aantal broedparen Voor de Kerkuil Tyto alba was 2001 het tweede achtereenvolgende jaar waarin in de provincie Groningen meer dan honderd broedparen zijn vastgesteld. Het aantal uitgevlogen jongen was echter beduidend minder dan in het voorgaande jaar. Dit is mogelijk toe te schrijven aan een geringer voedselaanbod (hoofdzakelijk Veldmuizen). De Kerkuil zit echter wat betreft het aantal broedparen duidelijk in de lift. Een blik terug.