De prooidierkeuze van de Kerkuil is bepaald aan de hand van braakballenonderzoek. Hiertoe werden braakballen afkomstig van 6 verschillende locaties in Noordwest-Groningen verzameld en onderzocht op aanwezige prooidiersoorten. Het menu van de kerkuil blijkt voor het merendeel uit kleine zoogdieren te bestaan. Diverse berekeningen laten zien dat de Veldmuis verreweg het belangrijkste voedsel is voor de Kerkuil.