In het afgelopen half jaar (en ook al eerder) waren er veel meldingen van Kruisbekken, alsook van Witband- en Grote Kruisbekken. Op de site van Avifauna (www.avifaunagroningen.nl) staat al een fraaie lijst van waarnemingen. Ongetwijfeld zullen daar nog meldingen bijkomen en ongetwijfeld zullen velen nog waarnemingen in hun boekje hebben staan die nog niet zijn gemeld.