Sinds het begin van de jaren tachtig wordt er in de Provincie Groningen systematisch naar vogeltrek gekeken. Behalve op de dijk van de Eemshaven, waar veruit de meeste teluren worden gemaakt, wordt bijvoorbeeld ook in Westerwolde gekeken. Landelijk zijn er van diverse posten langere series tellingen en recent verscheen er een eerste landelijke publicatie over trek boven deze telposten (LWVT/SOVON, 2002).