Door Michiel Versluys, Dick Schut & Joop-Niek IJnsen; september 2002. Een uitgave van sovon Fryslân (Akkrum) en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (Fleerenveen), 221 pagina’s. ISBN: 90-9015684-4. Te bestellen door € 14,- (inclusief porto) over te maken op bankrekening 29.62.62.838 t.n.v penningmeester FFF in Heerenveen onder vermelding van naam en volledig adres.