De bsp nb-soorten kunnen tevens naar sovon worden ingestuurd op de speciaal daarvoor bestemde formulieren (zie ook de sovon-website: www.sovon.nl). Landelijke zeldzaamheden kunnen worden ingediend bij de cdna (www.dutchbirding.nl). Informatie en formulieren zijn te verkrijgen bij Bert de Bruin (050-3139251) of de samensteller van de rubriek.