Sinds 1999 worden in het Gorecht regelmatig grote aantallen Grote Canadese Ganzen Branta canadensis waargenomen. Deze vogels kunnen langere tijd op een beperkt aantal percelen blijven hangen. In de afgelopen paar jaren zijn klachten binnengekomen van boeren over vraatschade. Recent is er discussie ontstaan over schade en vooral het voorkómen ervan. Reden genoeg om het vorige overzicht (Nienhuis 2000) aan te vullen met nieuwe gegevens.