Tot voor kort stond er vreemd genoeg officieel slechts één geval van Roze Spreeuw Sturnus roseus op de Lijst van Groningse Vogels: een adult exemplaar bij Delfzijl in september 1973 (van den Berg & Bosman 2001, de Bruin & de Bruin 1997). Maar tijdens de invasie van 2002 werden de jarenlange, vruchteloze zoekpogingen (of het afwachten) beloond met meerdere meldingen in de provincie Groningen.