Dinsdag 25 juni 2002 ging ik samen met Piet Zuidhof en Michiel Noback naar Alkmaar om te zoeken naar de twee Ralreigers Ardeola ralloides die daar al enkele dagen werden gezien. Voor Nederland is de Ralreiger een zeldzame soort, die weliswaar bijna ieder jaar wel een keer wordt gemeld maar meestal slechts kort en vaak ver weg. De kans van slagen was dit keer, met maar liefst twee exemplaren, dus groot. Uiteindelijk kregen we er één te zien, erg mooi. Voor ons alledrie een nieuwe soort.