Pas sinds het einde van de jaren zestig worden in de provincie Groningen regelmatig en systematisch vogels geteld. Informatie over aantallen vogels en hun verspreiding uit het verdere verleden is fragmentarisch en onvolledig. Hoe talrijk bijvoorbeeld gewone stadsvogels circa honderd jaar geleden waren, valt dus nauwelijks meer te achterhalen.