Martin Schoock leefde van 1614 tot 1669 en was van 1640 tot 1666 professor in de logica en fysica aan de universiteit van Groningen. Hij meende overal verstand van te hebben en bemoeide zich graag en veel met andermans zaken, wat hem zijn leven lang de nodige conflicten opleverde. Zelfs met de wereldberoemde Franse filosoof Descartes kreeg hij ruzie. Martinus Schoockius, zoals zijn gelatiniseerde naam luidde, publiceerde boeken op allerlei terrein, van turf tot eieren en van bier brouwen tot het pausdom², maar waar het hier om gaat is een klein boekje dat hij deed verschijnen in 1661: De Ciconiis Tractatus, de Verhandeling over de Ooievaar Ciconia ciconia (figuur 1).