Knobbelzwanen staan bekend als zeer territoriale broedvogels maar in hun eerste levensjaren, tijdens de rui en in de winter houden zij er vaak een meer sociale levenswijze op na. Zij vormen dan grotere groepen. Dit artikel gaat over de winterpopulatie van Knobbelzwanen in de provincie Groningen. Resultaten van de tellingen tot en met de winter van 2001/2002 worden hier behandeld. De grootte van de knobbelzwanenpopulatie in Groningen wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal broedvogels. In onze provincie varieert het aantal territoria tussen de 260 (Esselink en Beekman 1991) en 430 (Nienhuis 2002). Hiervan zijn er jaarlijks ongeveer 120 succesvol (ongepubliceerde data ZWG).

De Grauwe Gors

CC BY-NC 3.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Avifauna Groningen

Richard Ubels, Jeroen Nienhuis, Theo Jager, Alex Dijkstra, & Jan Beekman. (2003). Acht jaar (1994-2002) winter- en voorjaarstellingen van Knobbelzwanen Cygnus olor in de provincie Groningen. De Grauwe Gors, 31(1), 33–40.