De BSPnb-soorten kunnen tevens worden ingestuurd op de daarvoor bestemde SOVON-formulieren (zie ook de SOVON-website: www.sovon.nl). Landelijke zeldzaamheden kunnen worden ingediend bij de CDNA (www.dutchbirding.nl). Informatie en formulieren zijn te verkrijgen bij Bert de Bruin (050-313 92 51) of de samensteller van de rubriek.