In het najaar kan het Eemshaventerrein bijzondere vogelsoor ten opleveren. Dit was ook in 2003 het geval. Het begon op 27 september met de vondst van een juveniele Kleine Vliegenvanger Ficedula parva die zich de gehele dag leuk liet bekijken in de singels bij rederij Kamstra Dit najaar was extreem goed voor Bladkoningen Phylloscopus inornatus. De bosjes in de Eemshaven waren rijk gevuld met deze bijzondere soort en het hoogste dagtotaal bestond uit minimaal zeven exemplaren. Op 29 september werd een juveniele Roze Spreeuw Sturnus roseus ontdekt ten zuiden van de Eemscentrale. Deze vogel heeft lange tijd rondgehangen in een grote groep Spreeuwen Sturnus vulgaris en is door een groot aantal vogelaars waargenomen. Redenen genoeg om vijf dagen achter elkaar rond te struinen op de vlakten van de Eemshaven