Vanaf mijn werkplek, op de eerste verdieping van de voormalige Menno van Coehoornschool, heb ik uitzicht op een binnenplaats aan de Driemolendrift, nabij het Zuiderdiep in het centrum van de stad Groningen. Op deze binnenplaats staan drie zeer oude bomen, een kastanje een linde en een esdoorn. Het hele jaar door zijn hierin veel vogels waar te nemen. Deze bomen lijken te fungeren als een groene oase in de binnenstad. Leuke soorten die ik hier heb waargenomen zijn onder andere Kleine Bonte Specht, Boomklever en Appelvink en in het voor- en najaar regelmatig Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger en Zwarte Mees, In het najaar is de esdoorn veruit favoriet. Het lijkt alsof er op de langzaam verkleurende bladeren veel insecten zijn te vinden. Vooral Vinken en mezen maar ook Tjiftjaffen en soms Kepen stropen de boom als het ware blad voor blad af. Om welke insecten het precies gaat is mij onbekend (bladluizen?). De meeste vogels zijn doorgaans wel met het blote oog op naam te brengen. Op vrijdagmiddag 24 oktober, toen ik terugkwam van mijn middagpauze, checkte ik eerst nog even de vogels. Mijn oog viel op een vogel die ik met het blote oog niet herkende. Ik wist dat het iets bijzonders moest zijn. Snel haalde ik een verrekijker uit de bureaula van collega en mede-Avifaunalid Jeroen Niezen. Na even zoeken kreeg ik de vogel kort in beeld en onder andere aan het formaat en de koptekening zag ik dat het een Dwerggors was. Even was er de twijfel omdat de Dwerggorzen die ik tot dan toe in Nederland had gezien zich langs de kust bevonden en foerageerden op de grond; en bovendien, wat moet een Dwerggors in de binnenstad van Groningen? Kon het toch niet een ontsnapte kooivogel zijn, want zo goed had ik hem ook nog niet gezien. Jeroen kwam eraan en al snel zagen we de vogel weer foerageren op de bladeren en raakten we ervan overtuigd dat het een Dwerggors was.