Zoals beschreven in de vorige De Grauwe Gors (2003-4) verscheen het eerste nummer van ons verenigingsblad in januari 1973. Samen met dozen vol ongesorteerd materiaal vormde een stapel losse nummers jarenlang het beruchte ‘archief van Avifauna’. Dit archief berustte in een aantal desintegrerende kartonnen dozen, die veelal ergens op zolder stonden bij een van de redacteuren van de Grauwe Gors.