Naar het zich laat aanzien is de ‘Ruigpootbuizerd van Noorddijk’ inderdaad met zekerheid een andere vogel dan de Buizerd Buteo buteo die ik in mijn artikel in Gors 2003-4 heb beschreven. Mogelijk is het zelfs dezelfde Ruigpootbuizerd Buteo lagopus die ik in oktober 2003 vanaf het brede, geasfalteerde fietspad langs de sportvelden in glijvlucht cirkelend in noordelijke richting over het gebied Kardinge heb zien trekken. De coïncidentie van de eerste melding van ‘Ruigpoot’ in ‘Noorddijk’ (7-44) van deze winter op de website en mijn waarneming van de opmerkelijke Buizerd in een boompje op het terrein van de kanoverhuur in het gebied Kardinge een dag later deed mij concluderen dat het om dezelfde vogel ging. Foutief naar nu blijkt. Ik had er beter aan gedaan dit eerst te controleren. Tot mijn verdediging zou ik kunnen aanvoeren dat strikt genomen de Ruigpoot zich doorgaans niet in Kardinge vertoont en dat je het gebied waar het beest zich wel ophoudt eigenlijk niet goed meer tot Noorddijk kunt rekenen, ‘Ibissen Thesinge en Zuidwolde’ geeft de plek beter aan.