In april 2003 werden vanaf de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein in totaal drie Steppekiekendieven Circus macrourus waargenomen. Op 16 april werd een langsvliegend adult mannetje waargenomen en gefotografeerd. Op 25 april werden twee verschillende eerste-zomerkleed vogels gezien. De tweede vogel van die dag werd ook op 26 april waargenomen. Deze waarnemingen zijn de eerste goed gedocumenteerde gevallen voor de provincie Groningen en worden in dit artikel besproken.