Op vrijdag 26 maart 2004 promoveerden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen twee biologen tot doctores in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het bijzondere hieraan was dat beide promovendi, Leo Bruinzeel en Corine Eising, een echtpaar vormen en lid zijn van Avifauna, waarbij Corine ook nog eens deel uitmaakt van het bestuur én lid is van de redactie van De Grauwe Gors.