Volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels is de Appelvink Coccothraustes coccothraustes in Nederland een schaarse broedvogel met naar schatting 8.000-10.000 paren (Bijlsma 2002). Volgens diezelfde atlas is het hok met Ter Apel het beste van de provincie Groningen met tussen de 26 en 100 paren. Andere goede hokken liggen noordelijker in Westerwolde en verder rond de dorpen Haren en Glimmen plus de zuidelijke helft van de stad Groningen. Recent broeden ook vogels in de bossen rond het Nieuwe Robbengat in de Lauwersmeer. Naar schatting broeden er in Groningen tussen de 100 en 200 paren.