Van Afrikaanse Vink zijn in de provincie Groningen twee waarnemingen bekend. De eerste betrof een vermoedelijk vrouwtje dat op 30 april 1999 kortstondig werd waargenomen in de Eemshaven. Tijdens deze waarneming werd een geluidsopname gemaakt van de roep. De tweede waarneming betrof een mannetje dat vanaf 28 november 2003 aanwezig was in Haren. De vogel dook regelmatig op in een tuin aan de Onnerweg en kon daar uitgebreid gedocumenteerd worden met behulp van foto’s en video-opnamen. Beide waarnemingen worden in dit artikel besproken. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de herkenning en het voorkomen van dit taxon.