Dit verhaal moet beginnen bij doctor Theodorus van Swinderen (1784-1851), hoogleraar aan de Groninger Academie (de huidige Rijksuniversiteit). Deze bijzondere man kan worden beschouwd als de oprichter van het Groninger Natuurmuseum en verder kwamen er op zijn aandringen een aantal ornithologische publicaties tot stand, waarvan de Verhandeling over de Bonte Kraai (Corvus cornix) uit het oogpunt van Natuurlijke Historie en Ontleedkunde door de kandidaat in de medicijnen N. Meursinge het onderwerp is van dit artikel.² Dit werk werd geschreven als inzending op een prijsvraag die was uitgeschreven door de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van de Groningse Hogeschool, waaraan Van Swinderen hoogleraar was in de dier- en delfstofkunde. Er moest een uitgebreide beschrijving van de Bonte Kraai in al zijn facetten worden vervaardigd en Meursinge ging de uitdaging aan. Hij behaalde de eerste prijs.’