De ene piep is de andere niet. Laatst vroeg een beginnend vogelaar (een sukkel die het nooit in de vingers zal krijgen) in een forum op de website van Avifauna Groningen hoeveel vogelsoorten in Nederland iets van ‘piep’ kunnen zeggen. Een kenner noemde er moeiteloos vijfenzestig op! Hieraan moest ik denken toen ik laatst op een niet nader te noemen plek naast een erkende piepjes- en kraakjeskenner stond. De wind waaide, we hadden de kijkers in de aanslag. Er klonk een piep boven ons hoofd. ‘Vink’, sprak de kenner. Ik nam het beest in de kijker. Er vloog een Groenling van ons weg. Dat is weliswaar een vink, maar toch.