Onder de geringe belangstelling van slechts vijftien personen vond 15 september een levendige en interessante discussie plaats. Twee inleiders hielden een betoog waarna Henk van den Brink de discussie startte. Ernst Oosterveld doet al jaren onderzoek naar weidevogels en ziet met lede ogen aan dat de weilanden steeds leger, en de broedsels steeds minder succesvol worden. Watersnip en Kemphaan zijn al verdwenen. Nu dreigt ook de Grutto te verdwijnen.