Dit jaar stond in Nederland de internationale teldag voor trekvogels in het teken van het vijfentwintigjarig bestaan van de Europese Vogelrichtlijn en de trekvogelcampagne die Vogelbescherming Nederland dit najaar zou starten. Werd er in voorgaande jaren in een lint van oost naar west over Nederland geteld, nu wilde men tellen in zo veel mogelijk belangrijke vogelgebieden. Avifauna Groningen meende dan ook dat zij aan deze oproep gehoor moest geven en koos de Lauwersmeer uit als gebied waar geteld zou worden. Tellers binnen de vereniging waren snel gevonden: iedereen zei meteen ‘ja’ en de twee die afzegden deden dat met spijt en omdat ze niet onder andere verplichtingen uitkonden.