Een groot aantal groene organisaties uit de stad Groningen bundelen hun krachten in het Samenwerkingsverband Groen Groningen (SGG). Typische SGG-onderwerpen zijn: bomen- en struikenbeleid van de gemeente, herinrichting van parken, groene inrichting van nieuwe wijken, water in de stad enzovoort. Naast het SGG zelf, dat een of twee keer per jaar vergadert, bestaat er nog een Kerngroep SGG. Deze Kerngroep bespreekt regelmatig (eens per zes weken) de lopende zaken.