Dat de Oost-Groninger akkers belangrijk zijn voor broedvogels, de Grauwe Kiek voorop, weet langzamerhand heel vogelbeschermend Nederland. Maar hoe zit het met de betekenis van die akkers voor vogels in de winter? Om daar meer over te weten te komen gaan Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief met ingang van deze winter in Oost-Groningen én een stukje Duitsland (!) roofvogels en enkele andere soorten tellen. Het is iets heel anders dan bestaande telprojecten, in weer eens een heel ander gebied. Moeilijk is het niet: gewoon een of twee keer per winter een eind sjouwen door het Groninger land, genieten van vogels en naar een paar vogelsoorten gericht speuren. Een verrassing zit er altijd in: een Blauwe Kiek, een Ruigpoot, wie weet een Velduil. Mensen die al wat langer meedraaien zal dit doen denken aan avonturen in de Dollardpolders beginjaren negentig. Echte oude rotten herinneren zich misschien de veel grootschaliger roofvogel tellingen ruim tien jaar daarvoor.